Προορισμός

Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μπορέσει ποτέ να αφανίσει την ελπίδα γιατί είναι προϊόν θεϊκής δωρεάς, χάρης στον άνθρωπο, φως στις πιο σκοτεινές του στιγμές, σφραγίδα προέλευσης και χάραξη προορισμού.