Ύμνος της αγάπης

Απόφαση ευτυχίας
24/04/2010
Αγάπη γένους θηλυκού
20/05/2010

Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου ερχόμαστε πιο κοντά στο μεγαλείο και την καταλυτική δύναμη της αγάπης. Όλοι μας αξίζει να ζήσουμε την αγάπη που δεν ζητά «τα εαυτής». Την αγάπη χωρίς όρους.

Η μόνη περιουσία μας είναι η αποταμίευση του καλού λόγου και των ευγενικών συναισθημάτων που μεταφέρουμε στους άλλους και στον εαυτό μας. Αξιοποιώντας όλοι μας, την αξία των λόγων του βιβλίου την υπερβατική και θεραπευτική δύναμη του καλού λόγου.