Συμμετοχή στο «Global teacher prize» , Atlantis, Dubai, 12 – 13/03/2016

«Global teacher prize» , Atlantis, Dubai, 12 – 13/03/2016
16/03/2016
Συμμετοχή στο «Global teacher prize» , Atlantis, Dubai, 12 – 13/03/2016
16/03/2016

IMAG0728Μία αξιόλογη και πολύ ωφέλιμη δράση για το μέλλον όλης της ανθρωπότητας διεξάγεται για τέταρτη χρονιά από το Varkey Foundation στο Atlantis Dubai. Πρόκειται για το Παγκόσμιο Συνέδριο «Global Education Skills & Forum” και παράλληλα διαγωνισμό για τον καλύτερο δάσκαλο που κερδίζει το  Teacher Prize του 1.000.000 δολλαρίων προωθώντας και ενισχύοντας εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και προσπάθειες ανά τον κόσμο.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο βραβείο που έχει δοθεί ποτέ για δράσεις που αφορούν στην ενίσχυση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με στόχο τη βελτίωση της εκπαιδευτικής έρευνας, διαδικασίας, εμπειρίας και των αποτελεσμάτων που μπορεί να επιφέρουν οι προτάσεις που συμμετέχουν.

Οι συμμετοχές που ξεπέρασαν τις 8000 απ’ όλο τον κόσμο στο φετινό διαγωνισμό, περιελάμβανε και την πρόταση της ελληνίδας Ξένιας Γιαννάκη με πρόταση που περιλαμβάνει το τρίπτυχο της κοινωνίας μας οικογένεια, παιδί και σχολείο εξετάζοντας την αξία τους ως ξεχωριστά συστήματα, αλλά παράλληλα αλληλεπιδρώντα και δυνητικά σχετιζόμενα και εξελισσόμενα μέσα από την αξιοποίηση της εφαρμογής προγραμμάτων  Parent coaching,  Teacher Μentoring και  ψυχομετρικών τεστ (Iπποκράτης) στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Πρόκειται για μία μοναδική διοργάνωση μέσα από την οποία ο πρόεδρος του ιδρύματος Sunny Varkey, προωθεί το έργο της εκπαιδευτικής κοινότητας παρουσιάζοντας έντονη δράση αλλά και υποστήριξη σε όλο τον κόσμο μέσα από τα σχολεία του «GEMS» αλλά κυρίως βοηθώντας την εκπαίδευση των κοριτσιών σε χώρες της Αφρικής, όπου οι δάσκαλοι αλλά και τα σχολεία του βοηθούν στην αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου καλλιεργώντας την αξία της εκπαίδευσης . «Για όλα μας τα προβλήματα» όπως αναφέρθηκε στο συνέδριο «η εκπαίδευση είναι η λύση. Αυτή είναι η αξία της εκπαίδευσης».
Πολλές και σημαντικές οι προσωπικότητες που παρευρέθηκαν από το χώρο της εκπαίδευσης αλλά και όχι μόνο, πρόεδροι κρατών, υπουργοί Παιδείας απ’ όλο τον κόσμο και φορείς που σχετίζονται με την εκπαίδευση, σταρ του Χόλιγουντ και πολλοί ακόμη καλεσμένοι συνεχάρηκαν τον πρόεδρο του ιΙδρύματος για την πρωτοβουλία και την συνεχή υποστήριξή του στο χώρο της εκπαίδευσης.

Περισσότερα εδώ :http://www.globalteacherprize.org/

A remarkable and very beneficial effect on the future of all mankind conducted for the fourth year of the Varkey Foundation in Atlantis Dubai. This is the International Conference «Global Education Skills & Forum» while competition for the best teacher wins Teacher Prize of one million dollars promoting and supporting educational initiatives and efforts worldwide.

This is the biggest prize ever given for actions related to the strengthening of educational programs to improve educational research, process, experience and results that can bring the proposals involved.

Entries exceeded 8000 from around the world in this year’s contest included the proposal of greek Xenia Yiannakis a proposal that includes the triptych of our society, family, child and school considering their value as separate systems, but also interacting and potentially related and evolving through the use of application Parent coaching programs, Teacher Mentoring and psychometric tests (Hippocrates) in the educational community.

This is a unique event through which the chairman of the foundation Sunny Varkey, promotes the work of the educational community presenting intense action and support around the world through the «GEMS schools» but mainly helping girls’ education in the countries Africa, where teachers and schools to help upgrade the standard of living by cultivating the value of education. «For all our problems,» as stated at the conference «Education is the solution. This is the value of education. »
Many important personalities who attended the field of education and beyond, presidents states, Ministers of Education from «around the world and institutions related to education, Hollywood stars and many other guests congratulated the President of the Foundation for initiative and continued support in education.

Read more here: http: //www.globalteacherprize.org/