Στωικά ερεθίσματα

Flow magazine || Η τέχνη της ευτυχίας – Απόφαση αλλαγής
07/04/2014
Fusce lorem ligula
30/04/2014

Αν τα πάθη μας μπορούσαν ν΄ακούσουν, να κατανοήσουν και να μεταβληθούν ανάλογα με το ερέθισμα που δέχονται κάθε φορά που απαιτούν αλλαγή πορείας από την καθημερινότητά μας προς την ευτυχία, τότε ναι, θα μπορούσαμε να έχουμε μία ήρεμη, γαλήνια, ισορροπημένη ζωή. Αυτό όμως είναι και το challenge που δεχόμαστε κάθε φορά για να ξεπεράσουμε την ανθρώπινη φύση μας και να φτάσουμε εκεί που βρίσκεται η τελειότητα. Η διαμόρφωση ενός mindset κατάλληλου ως εργαλείου ζωής, ώστε να μας εξοπλίσει ανάλογα, για να προχωρήσουμε στο δρόμο αυτό, τον «καλό», ως navigator system, απαιτεί μία στωική προσέγγιση… μία στάση που επιλέγει σχεδόν ασυνείδητα την πορεία προς το καλό, αδιαφορώντας για όλα τα αρνητικά μονοπάτια που μας οδηγούν σε διαφορετική πορεία από την προκαθορισμένη.
Βέβαια και τα εμπόδια μπορούν ν΄αποτελέσουν πραγματικά ωφέλιμα στάδια για την εξέλιξή μας, όπως η αρρώστεια και η εκτίμηση πλέον της υγείας, αλλά μόνο όταν δούμε σύντομα το όφελος χωρίς να διατηρούμε μία στάση λύπης, παραίτησης και κρίσης του αρνητικού που συνέβη, αλλά αξιοπρεπούς επιλογής της ανώτερης προς το σκοπό της ζωής μας στάσης, που μας διαφυλλάσσει από πτωτικές συμπεριφορές, μπορούμε να πετύχουμε τα ωφέλη της αρνητικής παρέμβασης στη ζωή μας.