Σεμινάριο: «Πως το mentoring διαμορφώνει το ariston της επιχείρησης»