Πρόγραμμα παιδικών σταθμών Περιστερίου

Public || Κατάστημα Γλυφάδας || Πέμπτη 8 Μαρτίου
01/03/2012
»Η μόνη επιτυχία που διαρκεί είναι αυτή της ευτυχίας στη ζωή…» – Η Ξένια Γιαννάκη για τη grafida.net
19/03/2012

14 Μαρτίου – 2ος παιδικός σταθμός – 6.30 μ.μ. – Νεογέννητοι γονείς 25 Απριλίου – 3ος παιδικός σταθμός – 6.30 μ.μ. – Νεογέννητοι γονείς 23 Μαΐου – Χριστοδουλάκειο – 6.30 μ.μ. – Νεογέννητοι γονείς 30 Μαΐου – 1ος παιδικός σταθμός – 6.30 μ.μ. – Νεογέννητοι γονείς