Πρωταθλητής ζωής

Οινόφυτα
21/04/2011
Άγιος Θωμάς
22/04/2011

Οι αθλητές αποτελούν τα καλύτερα πρότυπα προσπάθειας, υπομονής, επιμονής και μοναδικής πίστης στο καλύτερο που η ζωή μπορεί να μας προσφέρει.
Πόσες φορές έχουν αποτύχει, πόσες φορές σποτυγχάνουν καθημερινά, πόσες φορές θα αποτύχουν στο μέλλον; Πόσες φορές θα προσπαθήσουν, ξανά και ξανά; Πόσες;

Πόσες χιλιάδες φορές στα τόσα χρόνια προσπάθειας έχουν αποτύχει για να πετύχουν τη μία φορά που θα τους χρήσει νικητές ζωής!