Προσωπική ποιότητα

Άξια λόγου
21/04/2011
Νέα ζωή
21/04/2011

Η ζωή μας δεν είναι μία υποχρέωση που πρέπει “να βγάλουμε”, αλλά μία συνεχής πορεία δημιουργίας. Κάθε δευτερόλεπτο άσχετα από το γεγονός αν κάνουμε κάτι ή τίποτα, η δημιουργία διαφοροποιείται κάθε στιγμή που περνά. Οι στιγμές αυτές φέρνουν μαζί τους διαφορετικές σκέψεις που ενεργοποιούν διαφορετικά τα εγκεφαλικά μας κύτταρα και επομένως η ενέργεια αλλάζει.
Τίποτα δεν μένει ίδιο.
Αν μπορέσουμε να παρατηρήσουμε την κάθε στιγμή τις παραγόμενες σκέψεις και ίσως αρχίσουμε να κατανοούμε την ποιότητα της παραγόμενης ενέργειας, τότε θα προσέξουμε την κάθε στιγμή της ζωής μας πολύ περισσότερο!