Κοσμο – ποιότητα

1η Νοεμβρίου || Ενηλικιώνοντας το παιδί μέσα μας!
20/10/2013
Kαθρέφτες σχέσεων στην οικογένεια || 20 Noεμβρίου || Περιστέρι
08/11/2013

Η προσπάθειά μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ευχαριστήσουμε τους πάντες ή να κάνουμε ό,τι και οι άλλοι για να καταφέρουμε να γίνουμε κι εμείς ευτυχισμένοι, πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει! Δεν ήρθαμε στη γη για να αρέσουμε σε κάποιον… δε γεννηθήκαμε για να κάνουμε εντύπωση! Ας αφήσουμε μία ωφέλιμη αποτύπωση μοναδικότητας κι όχι μία ανώφελη επανεκτύπωση «κοσμο» – ποιότητας…
Υ.Γ. …η γλωσσοπλασία …. χάριν ποιητικής αδείας!