Γυναικεία δύναμη || Γρεβενά || Αχίλλειον hotel || 9-03-2014