Γλώσσα Σώματος, 1/10/2014, Divani Palace Hotel, 5.00 μ.μ.

Τα πιο ωραία πράγματα στη ζωή δεν είναι δωρεάν!
04/09/2014
Σεμινάριο: «Πως το mentoring διαμορφώνει το ariston της επιχείρησης»
23/09/2014

images15Ένα διαδραστικό σεμινάριο που προσφέρει η Eυ Επιχειρείν με την Ξένια Γιαννάκη. Θεματικές ενότητες που θα καλυφθούν:

 • Το σώμα μιλά και το μυαλό αξιολογεί
 • Ποια γλώσσα μιλάμε όταν κινούμαστε, όταν στεκόμαστε, όταν μιλάμε;
 • Η γλώσσα της διαπραγμάτευσης
 • Συνειδητά ή ασυνείδητα επηρεάζω το κοινό μου. Τι δηλώνω με τη στάση μου;
 • 5 κωδικοποιημένα κλειδιά – αποτελεσματικά στην επικοινωνία
 • Ανοιχτού και κλειστού τύπου επικοινωνία
 • Απόσταση, προσωπικός χώρος και η σημασία τους
 • Role modeling και εφαρμογή
 • Λανθασμένες τεχνικές και ασυνείδητα λάθη 

Μεθοδολογία και Εκπαιδευτικά Μέσα:

 • PowerPoint
 • Casestudies
 • Βιωματικές μεθόδους και αυτό-αξιολόγηση
 • Παρουσίαση και συζήτηση

Ασκήσεις:

 • Αντιστοιχίζοντας διαθέσεις, στάσεις και χειρονομίες με τα ανάλογα ταίρια τους
 • Χαρτογραφώντας την επικοινωνία μας
 • Διαβάζοντας τη γλώσσα σώματος των διασήμων
 • Ο καθρέφτης μου
 • «Όταν μιλούν τα μάτια!»

Περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχές πατώντας το παρακάτω link: Σεμινάριο: γλώσσα σώματος