Ανακαλύπτοντας τα κρυμμένα δώρα της ζωής

Ενθάρρυνση για επιτυχία
14/04/2010
Απόφαση ευτυχίας
24/04/2010

Ανακαλύπτουμε τη κρυμμένη έννοια των λέξεων και των εκφράσεων. Η ζωή είναι μία πορεία βιωματικών αλλαγών, που εκφράζονται μέσα από τις διαπροσωπικές μας σχέσεις.

Όλες οι πληροφορίες που δεχόμαστε μέσα από τις σχέσεις αυτές είναι δώρα, που οφείλουμε να ανακαλύψουμε, αν θέλουμε να εξελιχθούμε στην πνευματική μας πορεία.

Η στάση μας κάθε στιγμή στη ζωή σχεδιάζει το μέλλον μας!