Άνθρωποι που ζουν ανάμεσά μας!

The look!
12/10/2015
Μητέρα – δασκάλα της ζωής!
30/10/2015

hands_together
Στη γη μας ζουν πολλοί άνθρωποι… κάποια δις… στη ζωή μας συναντάμε πολλούς ανθρώπους… αλλά σχετικά πολύ λιγότερους από όσους ζουν στον πλανήτη… και πολύ πολύ λιγότερους γνωρίζουμε… και με ακόμη λιγότερους σχετιζόμαστε… και με ακόμη λιγότερους έχουμε την ευκαιρία να νοιώσουμε αρνητικά συναισθήματα. Φαινόμενο σπάνιο που μας βοηθά να δοκιμαστούμε στην υπομονή και την ανοχή. Χαρακτηριστικά πολύ σημαντικά για να φτάσουμε το στόχο μας. Γιατί στη ζωή πετυχαίνει όποιος προπονείται ώστε ν΄αντιμετωπίζει τις δυσκολίες προσπερνώντας επιτυχώς. Δυσκολίες που προέρχονται από τους λίγους αυτούς ανθρώπους… τους ελάχιστους… Άρα η μόνη αρμόζουσα απάντηση σε αυτό το σπάνιο δώρο που μας προσφέρουν αυτοί οι άνθρωποι είναι η ευγνωμοσύνη.