ΠΡΟΦΙΛ

Η αρμονία στην καθημερινότητα μπορεί να γίνει τρόπος ζωής. Στην ομάδα της LIFESHARE προσφέρουμε την υποστήριξη για τη δημιουργία ασφαλών και ισορροπημένων σχέσεων.

Η επικοινωνία είναι αποτέλεσμα αυτοσεβασμού και αυτοαξίας. Μαθαίνοντας πως να διαμορφώνουμε έναν καλύτερο εαυτό, αναλαμβάνουμε υπευθυνότητα για τη ζωή μας, δημιουργώντας ισορροπημένη ζωή.

Η επιμονή μας για το καλύτερο, ας γίνει δημιουργική δύναμη, που θα μας αναγεννήσει   χωρίς καταπιεστικές τάσεις και δυσλειτουργικές σχέσεις αλλά με σαφές πλάνο ζωής που περιλαμβάνει ασφάλεια, ισορροπία και αγάπη για τον εαυτό μας.